Ifølge Arbeiderpartiets program fører partiet en «streng, rettferdig og human» innvandringspolitikk.