«En hendelse som jeg opplevde veldig krenkende» skriver Benedicte Salvesen, som er student i Trondheim, i dette debattinnlegget.