Denne kronikken er til deg som ikke tar ordet når du har mulighet og blir spurt.