To sentrale skikkelser i pop- og rockhistorien ligger for døden. Etter som populærkulturen blir eldre, blir nekrologen en stadig viktigere sjanger.