«Dagens omstilling trygger fremtidens velferd» er overskriften i innlegget til påtroppende bystyreleder Kristian Dahlberg Hauge og ordfører Kent Ranum i Adresseavisen lørdag 11. mai. Kommunedirektøren la i høst fram forslaget til trondheimbudsjettet, hvor barne- og familietjenesten styrte mot et overforbruk, eller var det en underbudsjettering, på 55 millioner i 2023. I et innlegg i Adresseavisen 26. oktober i fjor framsatte jeg en bekymring over den manglende oppmerksomheten barnevernet hadde fått i valgkampen, og hva dette kunne medføre for barnevernstjenesten i kommunen. Videre påpekte jeg hvor viktig barnevernsansattes motivasjon og kunnskap er for at sårbare barn og familier skal få den hjelpen de behøver og har krav på. Samtidig mangler det en bemanningsnorm for det kommunale barnevernet. Til slutt oppfordret jeg det nye bystyret til å lytte, snakke om og prioritere barnevernet.

Fredag i forrige uke sto enhetsleder og ansatte i omsorgsenheten i barne- og familietjenesten i kommunen fram i Adresseavisen og beskrev mulige konsekvenser av de kommende innsparingstiltakene. Ved byomfattende ressursavdeling (BRA) må 20 av 50 ansatte slutte, noe som vil føre til en betydelig svikt i tilbudene til sårbare grupper. En bruker forteller her om hvor viktig støtten fra barnevernsarbeidere har vært når foreldre og nettverk ikke har kunnet stille opp.

Dahlberg Hauge og Ranum skrev i sitt innlegg dagen etter at de barnevernsansatte kritiserte dem for blant annet at de ikke får vite av kommuneledelsen hvilken hjelp de skal slutte å gi: «Da vi la fram vårt forslag i desember, reverserte vi en god del kuttforslag og styrket heller helsetjenesten, bo- og aktivitetstilbudet og skolene». Barnevernet ble igjen nedprioritert. Barnevernet blir sjeldent trukket fram av politikerne for det viktige arbeidet de gjør, og det skyldes at de ikke har sterke nok støttespillere eller pressgrupper. Vi forventer at det nye byrådet for oppvekst, Lucie Kathrine Eidem tar opp kampen mot manglende prioriteringer gjennom mange år.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!