Et framtidsscenario basert på de teknologiske løsningene det jobbes med i dag.