Jesus er sjelden best på film. Sett fra Maria Magdalena får Bibelens påskedrama en interessant, om ujevn nytolkning.