Men det er fortsatt noen problemer som må løses, avdekker Midtbyregnskapet.