Svartlamoen har nylig blitt evaluert av kommunen, men Svartlamoen boligstiftelse mener det er nødvendig å ettergå noen av de kritiske punktene i rapporten.