Sykefraværet i Norge er på verdenstoppen og ser ut til å fortsette å øke i fremtiden.