foto
Industri fører til utslipp av klimagasser. Her fra Verdal Industripark i Trøndelag. Foto: LEIF ARNE HOLME

Klimaarbeid må bli mer målretta i kommunene