foto
Søsknene Yasin, Taibeh og Ehsan Abbasi, samt deres mor Atefa Rezaie, er nå tilbake i Norge etter at utsendelsen ble stanset. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Fortjener bedre enn politisk svarteperspill