ENKELTE JEGERGRUPPER har en velutviklet evne til å provosere folk flest.