Er det en brist i vår evne til å kommunisere vår indre smerte som gjør at vi velger å avslutte livet vårt? Jeg er usikker.