EØS-avtalen er både et klokt kompromiss og et demokratisk problem. Men det er omtrent slik de fleste nordmenn vil ha det.