Enkelte kulturminner vekker sterke følelser, slik som med Reichkommisar-skiltet som ble hentet opp fra Nidelven tirsdag den 7. desember.