Faren til n eelev ved Stadsbygd skole er kritisk til at skolen overlater til foreldrene å arrangere skoletur. Foto: Privat

Gledet seg til skoleturen, men kommunen trakk seg