foto
Sterke naboprotester og fagfolk har diskutert planene for det nye havforskningsanlegget Ocean Space Centre på Tyholt i mange måneder. Men protestene kommer trolig for seint. Foto: Richard Sagen

De sier det er for seint å snu. Stemmer det?