Mange eldre kaster seg over ny teknologi, men for en del er det fortsatt noe herk. Skal vi bare gi blaffen i dem?