foto
Mange eldre er ivrige nettbrukere, men noen av de eldste er usikre og savner tradisjonelle tilbud. Dem må vi ta hensyn til, mener Adresseavisens kommentator. Foto: Berit Roald, NTB

Endelig tør noen å si fra om den digitale terroren