foto
Det er godt dokumentert at aktivitet, sosial tilhørighet og engasjement i meningsfulle aktiviteter (hodebra) er bra for psykisk helse. Dette er også undersøkt i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), skriver kronikkforfatterne. Bildet er tatt under HUNT 4 sin offisielle åpning. Foto: Rune Petter Ness

Ny kampanje i Trøndelag: Koronapandemien har satt befolkningen under press