foto
Trygve Bragstad og Ingrid Skjøtskift i Høyre har begge engasjert seg i fortettingssakene i Trondheim. Foto: Terje Svaan

Det er ikke bare utbyggere som har eiendomsrett, Lundemo