foto
Samvirkelaget er et møtested på Rye. Her, som andre steder på Byneset, er Sp størst. Foto: Hammernes media

Valget viser et mangfold som er bra for byen