foto
Debattanten reagerer på at beregningene av eiendomsskatten er ussoial. Foto: Mariann Dybdahl

Eiendomsskatten: Spar penger nå, kjære pensjonister!