foto
Er enig: Gruppeleder Svein Otto Nilsen fra Pensjonistpartiet deler mye av kritikken fra Opoku/Skjøtskift. Ifølge Nilsen har det de siste årene vært et lukket rådhus hvor det meste holdes i det lukkede rom. Foto: Morten Antonsen

Er Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen inhabil i byggesaker etter innlegg på Facebook?