Mens Norge starter gjenåpningen, stenges Steinkjer ned - uten at det betyr noe for én i panelet. Og trenger vi en serie om de som valgte den tyske siden under krigen?