Behovet til Midtbyens handelsstand er etablering i stedet for fjerning av lettvinte parkeringsplasser, skriver debattanten. Foto: Shad Madian

Parkering i Midtbyen