foto
Fylkeskommunen investerer tre milliarden den neste perioden på vei, men etterslepet på vei vil likevel øke, skriver kronikkforfatteren. Her fra Resdalsveien i Meldal. Foto: Ola Resell

Hva skjer på fylkesvegene i Trøndelag?