Har politikerne forstått rekkevidden av sine vedtak for utviklingen av Nyhavna? Har de en realistisk plan for å omsette ambisjonene og planene til konkret byutvikling?