Vi forventer at Norge holder tett og løpende kontakt med Nato og våre nære allierte.