Barn og unge leser mindre enn før. Skal vi gi barna våre leselyst, må vi lære dem å velge motstand.