Hvis de ansatte i pleieyrkene hadde stått ett år lenger i arbeid, hadde bemanningskrisen langt på vei vært løst.