Bråket på byens kjøpesenter viser at systemet som skal hindre utenforskap blant barn og ungdom svikter. Ansvaret kan ikke bare bæres av foreldrene alene.