Det er både smart og lønnsomt å øke refusjonsordningen for internasjonale film og tv-serier som legges til Norge.