Personvernet er blitt kraftig svekket i Norge de siste åra. Vi trenger større oppmerksomhet om en utvikling som går feil vei.