Planen for ny utforming av gatene på Bakklandet er godt begrunnet og bra for fotgjengere.