foto
Rektorer har i flere år ytret ønske om en mer felles tilnærming og regelbruk, for blant annet å unngå krysspresset med at skoler, kommuner og foresatte handler ulikt, skriver innleggsforfatteren. Foto: Privat

Hva kan vi gjøre med russefeiringen?