Dagens to bygg legger betydelige begrensninger på det som er museenes samfunnsoppdrag, skriver MiST direktør, Karen Espelund.

Nytt museum? Momentum er nå!