foto
Vi foreslår at Gunnar Bovim innhenter kunnskap istedenfor å presentere løst funderte vurderinger før kommisjonen har startet arbeidet, skriver innleggsforfatterne. Foto: Privat

Kunnskapsløst fra Helsepersonell-kommisjonen