foto
Line Pevik/trd.by

Barnehagen og skolen må drive systematisk arbeid mot mobbing