foto
Når man diskuterer ulikheter mellom kjønnene, koker det ofte ned til dette: Menn har makt, ledende stillinger i næringslivet, gutteklubben Grei ruler og så videre. Men er dette det viktigste? spør Ørjan Greiff Johnsen. Foto: Shutterstock

Hvit mann, bikket 50