foto
Hærverk som vi har sett i mediene av SNOs bil i Midtre Gauldal er uakseptabelt for oss alle, skriver lederen for snøscooterforeningen. Foto: Privat

Snøscooterklubben på lag med naturoppsynet