foto
Hvis kommunestyret vedtar riving av samfunnshuset i Namsos (i midten), vil Fortidsminneforeningen påklage denne avgjørelsen., skriver innleggsforfatteren. Foto: Namsos kommune

Uakseptabelt å rive et verneverdig bygg i et helt kvartal