foto
Ikke alle viser like mye hensyn når nde ligger bak biler som driver øvelseskjøring. Foto: NTB / Scanpix

Vis hensyn når du ligger bak en som øvelseskjører