foto

Vi har stått på i pandemien. Det var visst ikke mer verdt enn 4000 kroner