foto
Jeg opplever at mine kolleger er positive til å lære seg programmering, men samtidig har de et ønske om være profesjonelle i yrket sitt, skriver Joakim Høyland Foto: Rune Petter Ness

Hva kreves av lærer nå når programmering står på timeplanen?