Nyhetsmediene elsker bråk. Men de har et ansvar for å forklare hva som foregår.