foto
MDG tok til orde for at offentlige toaletter blir kjønnsnøytrale, som her på rådhuset i Trondheim. Debattanten er ikke helt begeistret. Foto: KARINA LEIN

Dette handler om å beholde verdighet