Hensikten bak «arbeidslinja» er at alle skal få muligheten til å utnytte sin restarbeidsevne, men da risikerer du at NAV straffer deg økonomisk.