Den nye abortloven i Texas er ekstrem, og fratar kvinner en grunnleggende rettighet.