foto
Innleggsforfatteren lurer på hvorfor Nav ikke er digitale. Foto: Adresseavisen

Kortinnlegg: Nav - byråkratisk og tungrodd?